Děsivá statistika

Autor: administrator <ferdapes(at)seznam.cz>, Téma: Boj s větrnými "mlýny", Zdroj: http://mitglied.lycos.de/WilfriedHeck/vogeltod.htm, Vydáno dne: 13. 10. 2004

Tento článek byl zpracován podle Marka Duchampa (září 2004), který se zabývá kolizemi ptáků a netopýrů s větrnými elektrárnami (VE).

Dnešní velké turbíny větrných elektráren zabírají přibližně plochu fotbalového hřiště. Ramena turbíny dosahují velkých výšek a nový typ vždy překoná starší. U nových a vyšších turbín jsou již sníženy otáčky kvůli hlukovému zatížení, přesto konce lopatek cestují vzduchem rychlostí 150 až 300 Km/h. Na tuto rychlost nedokáží včas reagovat žádní létající tvorové - ptáci, netopýři a hmyz.

Čáp bílý

Například nový typ větrné elektrárny ENERCON E-40 má vrcholovou rychlost na konci lopatek podle jejich délky 38 až 80m/s, tj. je 136,8 až 288 km/hod. Zvířata si nebezpečí pohybujících předmětu pravděpodobně uvědomují, ale při vyšších rychlostech na ně nedokáží reagovat. Lze to pozorovat na příkladu kočky či psa na silnici, dokonce ani lidé nedokáží na rychle se přibližující předměty zareagovat správně. Ptáci a netopýři prolétávající v blízkosti lopatek větrné turbíny jsou na tom obdobně. Dopad na ně je ještě zhoršen povětrnostními podmínkami. Za špatného počasí létají nízko a jsou dokonce vábeni bezpečnostním světlem na vrcholcích stožáru VE, což případné kolize ještě zvyšuje.


Statistika odstrašujících příkladů

1) Altamont Pass
Některé studie provedené u této farmy VE v blízkosti San Franciska ukazují přímo na masakr ptáků. Bylo zde nalezeno 40 - 60 kadaverů orlů skalních za rok (3), to znamená za celou životnost farmy 1000 mrtvých jedinců. Stejná farma každý rok usmrtí 500 dalších dravců: krahujců, sov, sokolů, jestřábů a káňata (4). Celkově je to 10 000 chráněných druhů dravců za 20 let. Nejsou zde započítány ostatní oběti z řad ptáků a netopýrů (5). Dr. Smallwood uvádí, že z Altamontu zahyne 25 000 to 50 000 tisíc jedinců různých druhů ptáků (4).

Cordelia, Kalifornie USA
Jediná turbína v místě s nízkým výskytem ptáků zabije až 54 ptáků za rok (11).

2) Gibraltarský průliv
V roce 1995, SEO/Birdlife (6) prokázala, že 2 větrné farmy ve španělské Tarifě likvidují 14 druhů zvláště chráněných druhů ptáků - orla krátkoprstý, orlosupa bradatého, volavky a jiné druhy. Tarifa je umístěna mimo tahové trasy ptáků (6), přesto má zničující dopady. Dopady na ptáky jsou uvedeny ve studii M. Duchamp (2003) (7). Přestože je Tarifa uváděna jako "omyl", ani ostatní elektrárny či farmy VE na tom nejsou o mnoho lépe.

orlosup bradatý

3) San Gorgonio, Kalifornie USA.
Studie Mccraryho (1986)prokázala, že zdejší farma VE zabije za rok 6800 ptáků (8). Přesto studie byla označena zastánci VE jako vědecky málo průkazná z hlediska dopadů na životní prostředí, jelikož 6 800 jedinců z miliónů ptáků, kteří zde migrují, je "málo". Dalším zlehčováním je často to, že oběti ptáků na silnicích, vedeních a oknech jsou oproti VE nepodstatné. K tomu je třeba dodat, že větrných farem je zatím velmi málo a doprovodných vědeckých studií na jejich vliv na ptáky též. VE zabíjejí velké druhy ptáků, které se jinak obětí silnic či oken nestávají. Více VE znamená více nebezpečných elektrických vedení. Kumulativní efekt je pak mnohem nebezpečnější.

4) Navarra, Španělsko
V roce 2001 zde bylo zaznamenáno 7 150 obětí ptáků(9). Obsáhlý dokument na obhajobu farmy uvádí, že obětí (ptáků) je pouze 0,03 na turbínu za měsíc, 11 za měsíc, za rok 4015, přesto z celkového výčtu z tabulek v tomto dokumentu vychází počet obětí na 7150 za rok.

5) Flandery, Belgie
Zde 12 mořských turbín zabije ročně 468 ptáků(10). Na jiném místě v Belgii uvádí biolog Joris Everaert v letech 2001-2002 úmrtnost 20 ptáků na turbínu za rok.

6) Nizozemí
Zpráva z roku 1992 uvádí, že v Urku a Oosterbierumu v Nizozemí byla úmrtnost ptáků mezi 33500 až 195500 na 1000MW (12).

7) Německo
Bernd Koop uvádí 60000 až 100000 ptačích kolizí na 1000 megawatt instalovaného výkonu, což představuje 60 až 100 ptáků/turbínu/rok.

REFERENCE

(1) - Birdlife/Bern report - section
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/
Nature_and_biological_diversity/Nature_protection/sc23_inf12e.pdf?L=E

(2) - General Electric webpage: http://www.gepower.com/dhtml/wind/en_us/products/15/15specs.jsp

(3) - W. Grainger Hunt et al., Golden Eagles in a Perilous Landscape: Predicting The Effects Of Mitigation For Wind Turbine Blade-Strike Mortality, University of California, Santa Cruz. California Energy Commission Report, 2002.
http://www.energy.ca.gov/reports/2002-01-10_600-00-030.PDF

(4) - K. Shawn Smallwood, Carl Thelander, and Linda Spiegel
Raptor Mortality at the Altamont Pass Wind Resource Area. Research funded by the National Renewable Energy Laboratory.
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/ALTAMONT/Dr.Smallwood_presentation.pdf

(5) - Thelander, C. G,Smallwood, K.S., Rugge, L. - Bird Risk Behaviors and Fatalities at the Altamont Pass Wind Resource Area; March 1998-December 2000, National Renewable Energy Laboratory Report SR-500-33829, December 2003.
http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/33829.pdf,
www.nationalwind.org/events/wildlife/20031117/presentations/Smallwood

(6) - SEO/Birdlife International: Effects of wind turbine power plants on the avifauna in the Campo de Gibraltar region (1995) - 4. conclusions by L. B. Jaque and R. M. Montes.
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/SEO_Birdlife_report.pdf

(7) - M. Duchamp (2003): Critical Analysis of Four Reports on Bird Mortality at Windfarm Sites - section 2.
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1223

(8) - D. Sterner, for the California Energy Commision (Dec. 2002): A Roadmap for PIER Research on Avian Collisions with Wind Turbines in California.
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/6800_bird_fatalities.doc

(9) - J.M. Lekuona report:
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1188

(10) - J. Everaert report: Wind Turbines and Birds in Flanders: preliminary study results and recommendations (2003) - Joris Everaert, biologist, Institute of Nature Conservation (IN). Scientific Institute of the Flemish Community.
http://www.iberica2000.org/documents/EOLICA/Everaert_report.pdf

(11) - Byrne, S. 1983. Bird movements and collision mortality at a large horizontal axis wind turbine. Cal-Neva Wildlife Transactions: 76-83. This study was conducted as a part of Pacific Gas and Electric Company's performance monitoring program for a Boeing MOD-2 wind turbine.

(12) - Winkelman J.E., 1992a - De invloed van de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr) op vogels - anvaringsslachtoffers - section 5.6.8. De invloed van de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr) op Instituut voor Bos - en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Arnhem.

(13) - Koop B., 1997. Vogelzug und Windenergieplanung. Beispiele für Auswirkungen aus dem Kreis Plön (Schleswig-Holstein). Naturschutz und Landschaftsplanung 29 (7): 202-207.
http://www.1-tra.de/Weiperfelden/windkraftanlagen_oder_voegel.htm

(14) - Hoerschelmann, Haack & Wohlgemuth (Ecol. Birds 10, 1988: 85-103; German text, English summary)

(15) - M. Duchamp (2003) Critical Analysis of Four Reports on Bird Mortality at Windfarm Sites
www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1223 - section 4.

(16) - M. Duchamp (2003) Critical Analysis of Four Reports on Bird Mortality at Windfarm Sites
www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1223 - section 1.

(17) - M. Duchamp (2003) Critical Analysis of Four Reports on Bird Mortality at Windfarm Sites
www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1223 - all four sections.
- M. Duchamp (2003) Red Energy
www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1227

(18) - M. de Lucas, Janss & Ferrer (2002-2003): The effects of a wind farm on birds in a migration point: the Strait of Gibraltar. Department of Applied Biology, Estacion Biologica de Donana (CSIC) Seville, Spain. (Received 10 July 2002; accepted in revised form 20 January 2003)¨- critique of this report, and of the Chautauqua avian risk assessment, available upon request.

(19) - A. Chapman (2003) - Renewable Energy Industry Environmental Impacts: "I recently received the following information from members of the Eaglehawk Conservation Group in South Australia about the Starfish Hill wind farm, a facility developed by Starfish Hill Wind Farm Pty Ltd, a wholly owned subsidiary of Tarong Energy, based in Queensland.


At least four months after the first turbine commenced operating and even after the last kill there was no official bird kill monitoring procedure in place. These two eagle kills are known only because members of the public have stumbled across them.

(20) - Merlin Tuttle, director of Bat Conservation International in Austin, Texas
www.friendsofthealleghenyfront.org/newsdown14.htm

(21) - M. Duchamp (2004), Objection to the Beinn Mholach (aka Pentland Road windfarm) - Section E: Objection hastily removed by SNH
http://www.iberica2000.org/documents/eolica/Objection_Lewis_SPA.doc
Möwentod und Windkraftanlagen in Utgast, Germany

Foto: Manfred Knake a http://www.nwz-online.de

luňák červený