Větrné elektrárny zabíjí netopýry

Autor: administrator <ferdapes(at)seznam.cz>, Téma: Boj s větrnými "mlýny", Vydáno dne: 21. 04. 2008

Větrné elektrárny Břežanech na Znojemsku v klidu zabíjí netopýry, ačkoliv nemají výjimku podle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a tudíž neměly být nikdy povoleny.

Podle posledních sledování se ukazuje negativní dopad větrných turbín na netopýry, kteří jsou zvláště chráněnými druhy živočichů naší legislativou. Ke kolizím dochází v letním období v červenci až září a kolize jsou podstatně větší na hřbetech a v sedlech než v rovinách. Problémy jsou zde závažnější než u ptáků, neboť netopýři na rozdíl od ptáků na větrné turbíny aktivně naletují.
Proč se tak děje zatím není známo, existuje 5 hypotéz, z nichž jedna předpokládá, že teplo vydávané elektrárnou a signalizační světla na gondole přitahují hmyz, jímž se netopýři živí. Vzhledem k noční aktivitě netopýrů a pravděpodobně i zmatení vlivem vlnění vydávaných elektrárnami, jsou pozorovány v letních měsících zpravidla značné počty utlučených netopýrů.

V Břežanech na jižní Moravě (turbíny jsou zde postaveny v rovině) bylo však zjištěno "jen" 7 ubitých netopýrů na jednu turbínu za rok (Kočvara in litt). Za pár let provozu tak zlikvidují celou místní populaci netopýrů!
Největší kolize jsou překvapivě udávány při pomalém otáčení rotorů turbín, v době, kdy elektrárna vlivem malé rychlosti větru (3 m/s) nevyrábí elektřinu do sítě, ale přesto se otáčí. Abychom se vyhnuli velkým kolizím větrných turbín s netopýry, je třeba větrné turbíny nestavět v lesích a jejich blízkosti, u mokřadů, vnitrozemských vodních ploch a stromořadí. Při studiích před výstavbou VT je třeba zkoumat aktivitu netopýrů do vzdálenosti 1 km od plánované elektrárny.

Co však s již stojícími větrníky, které nemají výjimku k zabíjení netopýrů a pomalu likvidují jejich místní populace?

Převzato a upraveno z webu neviditelnýpes.lidovky.cz, článek zde