Větrné elektrárny zabíjí ptáky

Autor: administrator <ferdapes(at)seznam.cz>, Téma: Boj s větrnými "mlýny", Vydáno dne: 29. 10. 2009

Pokud jsou větrné elektrárny dobře naplánované a postavené, nepředstavují pro ptáky a zvířata vážné nebezpečí. ( Tyto a jiné bludy vydala Hnutí duha & Calla - za laskavá podpory Ministerstva životního prostředí, Nadace Partnerství a Nadace Heinricha Bölla )Jižní Kréta

Plné video na European Platform Against Windfarms