Větníky zabíjejí netopýry ve velkém

Autor: administrator <ferdapes(at)seznam.cz>, Téma: Boj s větrnými "mlýny", Vydáno dne: 05. 11. 2010

Všichni naši netopýři jsou zákonem chráněni. Není jim to však nic platné. Větrné elektrárny je hubí ve velkém. Důležité je však upozornit na skutečnost, že žádná větrná elektrárna nemá udělenou výjimku ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ze zákazů stanovených § 50 zákona v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů, konkrétně ze zákazu zraňovat a usmrcovat.

O nezvratné skutečnosti, že větrné elektrárny drancují populace netopýrů ve velkém, již snad není v odborných kruzích pochyb. Pro různé nadšence zelených zítřků uveďme, že uvedený fakt se dostal již na stránky National Geographic, takže bude čitelný i pro širší vrstvy obyvatel. Řečí čísel: 1 větrná elektrárna = čtyři mrtví pěvci a 32 mrtvých netopýrů. V podmínkách Česka jsou výsledky obdobné. Ještě uveďme skutečnost, že čím je větrná elektrárna vyšší, tím se negativní účinky na netopýry exponenciálně zvyšují.

V článku Větrné elektrárny zabíjí netopýry jsme uvedli některé hypotézy o příčinách úmrtí netopýrů u větrných elektráren. Skutečnost je prostá, větrné elektrárny netopýry nijak nepřitahují, ale prostě je likvidují v jejich přirozeném prostředí.
Okolo rotujících vrtulí generátorů větrných elektráren, se vytváří výrazný podtlak a ten se netopýrům stává osudným. Podobný jev, známý jako kesonová nemoc (netopýři umírají na vnitřní krvácení v oblasti hrudníku), je popsán u potápěčů, kteří se z hlubin vynořují příliš rychle a jejich organismus se nestačí vyrovnat s prudkým poklesem okolního tlaku.