Globální oteplování - otázky a odpovědi
Pokud umíte anglicky, můžete na stránkách NASA najít odpovědi na tento fenomén "ekologicko-politického" života. Odkaz: Global Warming
  Zajímavé odkazy
  Informace
Ekologická tolerance.org
Copyright 2001-2007
  Zprávy
11.10.2012: Britové už mají větrné energie po krk.
Británie by se měla odvrátit od nákladné podpory obnovitelných zdrojů v čele s větrnou energií, která přináší více škody než užitku. Řekl to nový ministr životního prostředí Owen Paterson a současně dal najevo, že bude usilovat o zrušení subvencí pro větrné farmy.

22.11.2011: Britům vadí hluk z větrných elektráren. Provozovatelé je musí za silných větrů vypínat
Stížnosti na hluk z větrných elektráren přichází od obyvatel bydlících až pět kilometrů od zdroje. Úřady pak provozovatelům nařizují, aby za silných větrů omezovali rychlost turbín či je vypínali.

16.07.2011: Tradiční české vesnici v Rumunsku hrozí zkáza, zastíní ji větrné elektrárny
Nejstarší české osadě Svatá Helena v rumunské pohraniční oblasti Banát, která si po staletí zachovala tradiční ráz českého venkova, hrozí zánik kvůli výstavbě dvaceti větrných elektráren v jejím okolí. Starousedlíci se marně snaží developery zastavit, jejich živobytí totiž závisí na turistickém ruchu, o který by mohli kvůli obřím vrtulím za humny přijít. Projekt nezastavil ani fakt, že vzniká uprostřed panenské krajiny národního parku Železná vrata. Více ...
Výzva poslancům k návrhu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů z 19.11.2004
Vážené dámy a vážení pánové, poslanci Parlamentu ČR,
obracíme se na Vás jako pověření zástupci občanských iniciativ v ČR, které jsou namířeny proti devastaci naší krásné krajiny v důsledku výstavby větrných elektráren (dále jen VE) na různých místech republiky.

Je Vám jistě známo, že tato výstavba probíhá zcela živelně a neregulovaně (bez Strategického posuzování vlivů na životní prostředí - SEA). Až na výjimky (např.Ústecký kraj) nejsou k dispozici žádné studie vhodnosti umístění větrných elektráren na území ČR. Současná invaze německého a rakouského kapitálu v dané oblasti je způsobena ničím neodůvodněnou vysokou výkupní cenou tohoto druhu energie, ačkoli mnohem vhodnější pro naše podmínky je určitě zpracování biomasy. Společností, které hodlají stavět VE přibývá jako hub po dešti a není bez zajímavosti, že jde téměř výhradně o společnosti s ručením omezeným tj. z hlediska hodnoty zařízení VE a napáchaných škod na krajině prakticky ručením žádným, jejichž zdroje financování pochází také většinou z Německa a Rakouska. V obou uvedených zemích došlo v poslední době k regulaci VE, omezení území, na nichž lze tato zařízení stavět, zpřísnění kritérií pro výstavbu VE (např. prodlužování vzdálenosti VE od obytné zástavby z původních 500 na 800 i více metrů apod.). Nic takového u nás nemáme a je třeba přiznat, že v dané oblasti existuje množství legislativních mezer. V kombinaci s vysokou výkupní cenou větrné energie představuje české prostředí nepochybně ráj pro investice typu VE. Kdo by odolal tak lákavé příležitosti zajistit si příjmy na několik let dopředu, pojištěné státní garancí vysoké výkupní ceny a zákonnou povinností provozovatelů distribučních soustav takovou energii za vysoké ceny vykupovat?

Cítíme povinnost seznámit Vás se skutečností, že takových „zlatokopů“ je u nás velké množství. Obcházejí vytrvale orgány místní samosprávy, slibují tučné zisky a doslova se trumfují v nabídkách příspěvků do rozpočtu obcí, jejichž území si vyhlédli, ačkoli jejich výpočty nelze ničím seriózním podložit. Stává se bohužel, že neinformovaní nebo i jinak motivovaní členové zastupitelstev takovému soustředěnému tlaku podlehnou a výstavbu VE povolí i na místech, která jsou k tomu z hlediska krajinného, historického i z hlediska zájmu ochrany flóry a fauny zcela nevhodná. Občanům postižené oblasti pak nezbývá nic jiného, než protestovat proti takovým záměrům peticemi, místními referendy a urychleným zakládáním občanských sdružení na obranu zájmů, které jsou chráněny zákonem. Naše hnutí občanských iniciativ proti nevhodné výstavbě VE je živým důkazem toho, že zákonná ochrana nestačí a že uvedený problém v ČR aktuálně existuje.

Hlavní námitky proti VE shrnujeme pro Vaši informaci takto:

- VE hyzdí krajinu, evokují průmyslovou zónu, jejich výstavba je na většině území ČR nevhodná, a to zejména v chráněných územích jakéhokoli druhu, v rekreačních oblastech a obecně na vyvýšených místech, neboť jsou zdaleka viditelné, to vše v typu naší krajiny, kde je vidět od města k městu a od vesnice k vesnici, kde neexistují velké neobydlené plochy typu pouští ani nemáme moře, kde by se mohly VE postavit na plošinách daleko od obydlených zón, větrné elektrárny 100 metrové výše jsou objektivně viditelné na 50 km vzdálenosti,
- v podmínkách ČR je vítr velice kolísavý a po většinu roku větrné podmínky i na místech s tradičně nejvyšší rychlostí větru (hory) nejsou takové, aby umožnily stabilní výkon VE,
- energie z VE není čistá ani ekologická, VE potřebuje ke svému rozběhu impulsy ze sítě a může běžet pouze za podmínek, že potřebnou energii k rozběhu a vyhřívání vrtulí vyrobí tradiční energetické zdroje, navíc výkon VE musí být zálohován, pokud nefouká nebo naopak fouká příliš, nepracují. Podle dosavadních zkušeností vyrábějí okolo 10 - 15% výkonu předpokládaného jejich investory, a jsou tak v provozu řádově jen okolo 40 – 50 dnů v roce. Pro úplnost připomínáme, že ČR v současné době vyváží 1/3 elektrické energie, kterou vyprodukují vnitrostátní zdroje. VE proto nejsou žádnou alternativou.
- VE mají negativní vliv zejména na zvěř a ptactvo, takže umožněním jejich neregulované výstavby se Česká republika dostává do kolize s jinými svými mezinárodními závazky (např. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků, Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Londýn, 1991, EUROBATS), Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, Ramsar (1971), Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, Bonn (1979) a Evropská úmluva o krajině, kterou Členské státy Rady Evropy podepsaly ve Florencii 20.10.2000 )
- VE zabíjejí ptáky a netopýry, např. Německo uvádí 60000 až 100000 ptačích kolizí na 1000 megawatt instalovaného výkonu, což představuje 60 až 100 ptáků/turbínu/rok,
- nemovitosti – pozemky i objekty na dohled od VE ztrácejí svou cenu, což poškozuje investory – fyzické i právnické osoby,
- VE jsou hlučné, vydávají nepříjemný svištivý zvuk, který bývá podle terénních podmínek daleko slyšitelný, starší typy VE (které se k nám bohužel často dovážejí po demontáži v Německu a Rakousku) vydávají další hlasité zvuky, způsobené např. převody v gondolách VE, které zní jako permanentní rachocení,
- osoby nervově labilnější mívají zdravotní problémy v důsledku nechtěného sledování pohybu vrtulí, u těchto osob dochází k záchvatovým stavům a byly zaznamenány i případy postupného zhoršování zdravotního stavu až k nepříčetnosti,
- stavby VE v rekreačních oblastech mají jednoznačně negativní dopad na podnikání – zejména ubytovací služby,

V dané oblasti by bylo třeba učinit mnoho a je skutečně nejvyšší čas přistoupit k regulačním zákonným opatřením. Využíváme příležitosti, kdy je na programu Vašeho jednání zařazen ke druhému čtení na den 23.11.2004 vládní návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Připravili jsme drobný pozměňovací návrh tohoto zákona, který připojujeme v příloze vč. stručného zdůvodnění. Uvítali bychom Vaši podporu tohoto návrhu, která by podle našeho přesvědčení představovala první významný krok k regulaci dané oblasti do obecně přijatelných mezí. Děkujeme Vám za Váš zájem.

Za mírné, větší i zásadní odpůrce větrných elektráren v ČR:

Rudolf Chlad, občanská iniciativa Boží Dar
JUDr. Jitka Mothejzíková, obč.sdružení Meluzína
Mgr. Jaromír Němec, obč. sdružení Ekologická tolerance
Jindřich Pech, obč. sdružení Koprník


[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 12. 2004 | 4762 přečtení |
| Počet komentářů: 481 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Partneři: Tembo.cz - Obchod africkým zbožím | Afrika online - Stránky věnované Africe